Bạn sẽ nhận được những ưu đãi sau khi đăng ký thành viên thành công

HẠNG THÀNH VIÊN

Thời gian duy trì vĩnh viễn

Hạng thành viên

Friendly Bee

Silver Bee

Golden Bee

Diamond Bee

Điều kiện

 Hoàn tất đăng ký

Mua hàng từ 5,000,000đ

Mua hàng từ 10,000,000đ

Mua hàng từ 20,000,000đ

Ưu đãi thành viên

Giảm 5% đơn hàng đầu tiên và 2% cho các đơn hàng tiếp theo

Giảm 5% trên tổng giá trị đơn hàng

Giảm 7% trên tổng giá trị đơn hàng

Giảm 10% trên tổng giá trị đơn hàng

Quà tặng sinh nhật

Giảm 5%

Giảm 10%

Giảm 15%

Giảm 20%

Quà tặng thăng hạng

Hộp stick mật ong Curcumin (6 gói)

Mật ong Curcumin 250g

Mật ong Curcumin 250g + Bộ quà tặng độc quyền Miele

Mật ong Curcumin 250g + Bộ quà tặng độc quyền Miele

HẠNG THÀNH VIÊN
Thời gian duy trì vĩnh viễn

Điều kiện:

Hoàn tất đăng ký

Ưu đãi thành viên:

Giảm 5% đơn hàng đầu tiên và 2% cho các đơn hàng tiếp theo

Quà tặng sinh nhật:

Giảm 5%

Quà tặng thăng hạng:

Hộp sitck mật ong Curcumin (6 gói)

Điều kiện:

Mua hàng từ 5.000.000đ

Ưu đãi thành viên:

Giảm 5% trên tổng giá trị đơn hàng

Quà tặng sinh nhật:

Giảm 10%

Quà tặng thăng hạng:

Mật ong Curcumin 250g

Điều kiện:

Mua hàng từ 10.000.000đ

Ưu đãi thành viên:

Giảm 7% trên tổng giá trị đơn hàng

Quà tặng sinh nhật:

Giảm 15%

Quà tặng thăng hạng:

Mật ong Curcumin 250g + Bộ quà tặng độc quyền Miele

Điều kiện:

Mua hàng từ 20.000.000đ

Ưu đãi thành viên:

Giảm 10% trên tổng giá trị đơn hàng

Quà tặng sinh nhật:

Giảm 20%

Quà tặng thăng hạng:

Mật ong Curcumin 250g + Bộ quà tặng độc quyền Miele

Sử dụng điểm tích lũy

1 điểm = 1 VND (ví dụ: 10,000 điểm tương đương 10,000 VND)
Khách hàng có thể sử dụng tối thiểu từ 5,000 điểm và tối đa 100,000đ/ 1 đơn hàng, điểm tích lũy có thể dùng để thanh toán cả sản phẩm và phí giao hàng.

Vui lòng điền vào Form đăng ký thành viên phía dưới để nhận các ưu đãi từ Miele!