Hướng dẫn mua hàng Online:

  • Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm.
  • Bước 2: Chọn sản phẩm.
  • Bước 3: kiểm tra thông tin sản phẩm.
  • Bước 4: Thêm sản phẩm và xác nhận giỏ hàng.
  • Bước 5: Điền thông tin khách hàng.
  • Bước 6: Thông tin người nhận hàng.
  • Bước 7: Kiểm tra đơn hàng và chọn hình thức thanh toán.
  • Bước 8: Thanh toán và đặt hàng.chính sách đại lý